KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

 

Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen müşterilerimize, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

 

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

 • Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar ?
 • Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?
 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?
 • Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir ?
 • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?
 • İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir ?
 • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır ?

 

 

Veri Sorumlusu

 

 Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:286/290-1 İç Kapı:41 Maltepe / İstanbul adresinde mukim GİLYA GÜZELLİK MERKEZİ VE KOZ. ÜRÜN. SAN. ve TİC. A. Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●      Ad

●      Soyad

●      Yaş

 

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·         İş sürekliliğinin sağlanması

·         Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●      Elektronik posta adresi

●      İletişim  Adresi

●      Cep Telefonu Numarası

 

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·         İş sürekliliğinin sağlanması

·         Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●      Ürün bilgisi

(Ürün Kategorisi ve Ürün İşlem Numarası)

●      Müşteri numarası

●      Fatura bilgileri

 

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·         İş sürekliliğinin sağlanması

·         Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●      Müşteri Anket Bilgileri

●      Alışveriş Geçmişi Bilgileri

●      Ödeme Geçmişi Bilgileri

●      Şikâyet/İletişim Formları

●      Çerez kayıtları

●      Kampanyalarla elde edilen bilgiler

●      Müşteri site içi aktiviteleri

 

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·         İş sürekliliğinin sağlanması

·         Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; web sitesi ve mobil uygulamalar, e-bülten üyelik sistemi yoluyla oluşturulan elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

 

Kişisel verileriniz, GİLYA ve GİLYA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış, online satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profili oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi nedenlerle yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak yurtiçindeki iş ortaklarımızla ve yurtdışındaki şirket genel merkezi ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar  Saklanacaktır?

 

Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

 

Bu aydınlatma metni zaman zaman GİLYA tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

 

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www………..…com.tr’de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu’nu doldurarak veya ……………………… adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.

 

Sitemiz üzerinden verilen tüm servisler ve Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:286/290-1 İç Kapı:41 Maltepe / İstanbul adresinde kayıtlı GİLYA GÜZELLİK MERKEZİ VE KOZ. ÜRÜN. SAN. ve TİC. A. Ş. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

 

Üyelik üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, internet sitelerimizden hizmet alan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Hizmet alımı sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde işlemlere devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, internet sitelerimizden ilk defa hizmet alan üyelerimizin taleplerinin başarıyla sonuçlanması için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSLgüvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Firmamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece internet sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. Sitemizin kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemizin iletişim bölümüne, herhangi bir talebiniz ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için ………………… adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı : GİLYA GÜZELLİK MERKEZİ VE KOZ. ÜRÜN. SAN. ve TİC. A. Ş.

Adres : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:286/290-1 İç Kapı:41 Maltepe / İstanbul

Eposta :…………………